Seitennavigation

Springen Sie direkt zu einem der folgenden Seitenbereiche:


Auswahl Sprache, Layout und Schriftgröße


Hauptnavigation


TRACY - TRAnsport needs for an ageing soCietY

TRACY er finansiert av den europeiske kommisjon, ved det 7. rammeprogram. Prosjektets hovedmål er å utvikle en handlingsplan som kan bidra til å håndtere utfordringene med å tilby transport der de eldres behov er inkludert.

Det blir stadig viktigere å beskrive eldres behov ved utviklingen av framtidig transport i Europa. Men det finnes ikke systematiske studier med detaljert oversikt over hva som er, eller blir, gjort på dette området. I TRACY vil vi gjennomføre en omfattende studie av pågående arbeid, identifisere kunnskapshull og analysere gjeldende status innenfor EU og utenfor. Konklusjonene vil være grunnlaget for handlingsplanen.

TRACY-prosjektet benytter eksperter på mobilitet for grupper med spesielle behov. Arbeidsgruppen er videre styrket med et bredt spekter av interessegrupper, som gjør prosjektet i stand til å utarbeide en robust analyse som er følsom for ulike behov og forventninger i ulike land og steder. Vi vil også påpeke at transport bare er ett av flere virkemidler for å sikre livskvalitet for eldre, og at arbeidet derfor er koblet også til andre politikkområder.

 

Delprosjekter

TRACY er sammensatt av flere delprosjekter, der vi vil:

  • beskrive status ved å sammenstille omfattende informasjon om politikk og praksis når det gjelder transportbehov for eldre. Oversikten vil fokusere på holdbarhet og være strukturert etter følgende tema:
    • Tekniske spørsmål: Trygghet, infrastruktur og transportsystemer
    • Menneskelige faktorer: Kjønn, digitale betjeningssystemer
    • Ulikheter: Kultur, velferd, politikk, geografi
    • Alternative tilnærminger: Tilgjengelighet, virtuell mobilitet, mobiltelefonteknologi
  • evaluere status ved en detaljert og kritisk analyse av gjeldende politikk og praksis, når det gjelder mobilitet for eldre
  • utvikle en handlingsplan med retningslinjer og anbefalinger for framtidig transportstrategi og for temaer med kunnskapsbehov
  • spre prosjektets funn effektivt og best mulig

 

TRACY’s faggruppe

TRACY-prosjektet har sin base ved “Transport and Spatial Planning Institute” ved Universitet i Erfurt i Tyskland. Som medarbeidere er følgende fagmiljøer tilknyttet prosjektet:


© 2011

www.fh-erfurt.de/vur/tracy-project/index.php?id=5